Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Hur många timmar måste man ha i gymnasiet?

29 jan 2021
FRÅGA
Hej, får en 100 poängskurs vara mer än 100h? Vår lärare har nämligen lagt in en extra lektion i veckan som gör att antalet timmar vi kommer läsa istället kommer va 140h, är det okej?

Svar:

29 jan 2021

Hej,

Det finns ingen regel som styr hur många timmar som ska fördelas på respektive kurs. Skolhuvudmännen (kommunerna om det är en kommunal skola) kan besluta om antalet undervisningstimmar på varje kurs, varje ämnesområde och även hur fördelningen av undervisningstiden över läsåren ska göras. 

Både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen består av 2 500 poäng. Poängen anger den beräknade arbetsinsatsen för eleven, men den är inte kopplad till antalet undervisningstimmar. Den garanterade undervisningstiden anges i skollagen i det antal undervisningstimmar som eleverna har rätt till på nationella program. För yrkesprogrammen är det 2 430 timmar och för de högskoleförberedande programmen 2 180 timmar. 

Din skola och framförallt rektorn känner till dessa regler och jobbar utefter dem så om du har fler funderingar kring detta kan du fråga skolans rektor. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information