Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Hur söker man gymnasiet i sverige som utlandssvensk?

14 dec 2020
FRÅGA
Hej!
Vi är utlandssvenskar boende i Thailand och till hösten 2021 skall vår dotter (som går om nian nu) flytta till Sverige för att gå gymnasiet. Hon fyller 17 HT 2021. Vi är inte inskrivna i Sverige och som jag förstått det måste vi vara det för att hon skall kunna söka gymnasium? Problemet är bara att vi inte kan (pga COVID läget,) lämna Thailand förrän tidigast juni 2021 för att skriva in dottern. Stämmer detta om inskrivning? Finns någon slags dispens att söka?
Vidare undrar jag om internat i Sverige , hittar dåligt med info på nätet.
Tacksam för hjälp

Ps dottern går i svensk skola via Sofia distans

Svar:

15 dec 2020

Hej,

Ni kan ta kontakt med antagningskansliet/gymnasieantagningen i den kommun där ni ska bo i. Då får ni inloggningsuppgifterna och kan söka i gymnasievalet. Man behöver inte vara skriven i Sverige för att göra det. Som utlandssvensk ska man räknas som behörig att söka ändå. 

Det här säger Skollagen:

Skollagen 29 kap. 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

I övrigt ska utlandssvenskar likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information