Har man rätt att byta gymnasieskola?

11 dec 2020
FRÅGA
Hej,
Har ett problem. Vi föräldrar flyttade till en annan kommun och fick vår son till att börja gymnasiet där trots att han egentligen inte ville det. Nu har han snart gått en termin och trivs inte, Både han och vi mår dåligt över detta. Han bor numera i den kommun som vi flyttade ifrån då han har övrig familj och vänner där. Nu vill han överföras till samma nationella utbildning som i den tidigare kommunen men det sätter sig nya kommunen emot och vill inte ta emot honom. Vi har försökt på flera sätt men utan resultat. Vi har antytt att skolagen kapitel 16 paragraf 49 säger att eleven har rätt till överflyttning om samma program finns i den nya kommunen. Men sista svaret vi får är detta.

Precis som du skriver så ska man i mån av plats bli erbjuden plats på det programmet man har påbörjat i sin förra kommun men vi har ett samverkansavtal med flera kommuner däribland Karlshamn som innebär att har man kommit in på en plats där man bor först och vi har fullt så kan man inte byta skola till samma program även om man flyttar, tyvärr.

I vårt samverkansavtal står följande

18.2 Rätt att fullfölja vid flytt
I skollagens 16 kap. 49, 49 a §§, i 17 kap. 15 § samt i 19 kap 42 § behandlas elevs rätt att fullfölja sin påbörjade utbildning i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun. Utbildningen förutsätts ha påbörjats före flytt.
Skollagen 16 kap:
49 § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning.

Så min fråga är följande...Stämmer det att rättigheten att fortsätta sin utbildning i ny kommun inte gäller om dessa två kommuner har ett samverkansavtal?

Mvh

Svar:

14 dec 2020

Hej,

Vad tråkigt att del blev så! Det stämmer tyvärr att han inte har rätt till överflyttningen. Ni kan be om att få stå i kö till skolan så att han i mån av plats kan byta skola. Annars är nog ända alternativet att söka in till åk 1 igen. Ha kontakt med skolan det gäller och be dem kontakta er om det skulle bli en ledig plats som han kan få. Det behöver nämligen alltid finnas en ledig plats för att man ska kunna byta, oavsett om man har rätt till en överflyttning eller inte. 

Hoppas det ordnar sig! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information