Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Vad gör jag om jag känner att jag fått fel betyg?

30 okt 2020
FRÅGA
Hej, hoppas att ni kan hjälpa mig!

Detta är ingen fråga kring val om programm, men hoppas ändå att ni kan hjälpa mig.

Det är så att jag känner mig fel bedömd av min lärare som även är mentor. När kan tex lämnar in uppgifter så får jag alltid ett betyg som jag tycker inte är rättvist med de svar man har gett. Vart kan jag vända mig om jag känner mig orättvist bedömd?

Tack :)

Svar:

02 nov 2020

Hej,

Vid betygssättningen beaktar läraren all information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Skolverket menar att "Eleverna ska få information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen" (https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan). Det innebär att rektorn och lärarna ska se till att att eleverna får information om betyg och betygssättning så att eleverna förstår vad betyget grundar sig på och varför du får det betyg du får. Du kan alltså be din lärare att förklara varför du fått det betyg du har fått så att du förstår det. 

 Om det är så att det har blivit fel så behöver ni prata om det. Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Däremot kan rektorn ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det kan till exempel vara att ett bedömningsunderlag inte beaktats vid betygssättningen. Så är betyget verkligen fel så finns det möjligheter att få hjälp av rektorn.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information