Kan man söka i fri kvot till gymnasiet på grund av ADD?

08 sep 2020
FRÅGA
Vår dotter har fått diagnosen ADD vilket innebär bl a svårigheter i matematik. Vi jobbar för att hon ska få E. De andra ämnena ligger hon bra till i.
När det gäller fri kvot för intagning till gymnasiet, räknas då ADD in bland de särskilda skäl som kan komma ifråga vid en intagning till vissa gymnasier som har den möjligheten?

Svar:

14 sep 2020

Hej,

Det är två kategorier av sökande som kan antas i fri kvot, sådana som får företräde på grund av starka särskilda skäl och sådana som saknar betyg enligt svensk grundskola. 

"Starka särskilda skäl" gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig (men tillfällig) sjukdom eller mobbing.  Neuropsykiatriska diagnoser så som t.ex. ADD räknas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig karaktär. 

För att kunna erhålla en utbildningsplats via fri kvot krävs att den sökandes medicinska och/eller sociala skäl har varit tillfälliga och sedan förbättrats så att den sökande sannolikt klarar av det gymnasieprogram som sökts.

För att kunna antas i fri kvot måste du också vara behörig till utbildningen du har sökt. Prövningen i fri kvot innebär alltså inte att du går vid sidan av behörighetskraven för den utbildning du sökt.  

Som jag tolkar det är fri kvot troligen int aktuellt i ert fall men det är gymnasieantagningen som gör den bedömningen.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information