Hur fungerar antagningen till gymnasiet?

25 maj 2020
FRÅGA
Hej, finns det möjlighet att jag kan komma in på mitt tredjehands val på gymnasiet, om jag inte vill gå på mina två första?

Svar:

25 maj 2020

Hej,

När du fyller i din ansökan till gymnasietmåste du rangordna de olika valalternativen. Alltså, det du vill läsa först sätter du som alternativ ett, det du näst helst vill komma in på som alternativ två och så vidare. Din ansökan till gymnasietbaseras sedan på vilken meritpoäng du har, alltså dina betygspoäng. Du kan bara komma in på ett av de val du gjort.

Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks de andra valen du gjort och kommer du in på ditt andrahandsval sätts du automatiskt som reserv på ditt förstahandsval och de val du rangordnat lägre stryks då.

Vänligen/ Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information