Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Hur fungerar antagningen till gymnasiet?

20 apr 2020
FRÅGA
Hej, när man placerar sin gymnasieansökan så ska man lägga de i ordning efter första, andra hands vals osv. Hur ska man prioritera dem, i ordning vart det är störst chans att komma in eller vart man helst vill gå även om man kanske ligger på gränsen?

Hur kommer skolorna att välja, kommer de lägga stor vikt på vilken ordning man lagd de i vilket kan leda till att man har mindre chans att komma in någonstans om gymnasiet hamnat längre ner i ens ansökan?

När skolan väljer, hur prioriterar de när flera barn har samma poäng, kommer de titta på placering i ansökan, betygen i specifika ämnen eller är det en ren slump vilket barn som kommer in även mellan de som har samma poäng?

Svar:

20 apr 2020

Hej,

När du fyller i din ansökan till gymnasiet måste du rangordna de olika valalternativen. Alltså, det du vill läsa först sätter du som alternativ ett, det du näst helst vill komma in på som alternativ två och så vidare. Din ansökan till gymnasiet baseras sedan på vilken meritpoäng du har, alltså dina betygspoäng (inte på rangordning). Du kan bara komma in på ett av de val du gjort.

Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks de andra valen du gjort och kommer du in på ditt andrahandsval sätts du automatiskt som reserv på ditt förstahandsval och de val du rangordnat lägre stryks då.

Skulle det bli så att det är flera som har samma meritvärde händer det ibland att inte alla med samma meritvärde kan antas. Då tillämpas en rangordning utifrån vissa specifika kriterier. Gymnasieskolorna väljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar. Det finns fyra olika rangordningskriterier som är:

1. Valrang, jämförelsetal och slump
2. Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump
3. Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump
4. Sv/Sva, valrang, jämförelsetal och slump

Hoppas det hjälpte dig förstå hur det funkar! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information