Hur mycket frånvaro kan man ha i gymnasiet?

11 mar 2020
FRÅGA
Hej. Hörde att om man går i gymnasiet och har frånvaro i en månad men nästa månad så börjar man om. Menar om man tex har 2 h frånvaro denna månad så kommer detta inte räknas med nästa månad utan man börjar på 0 (om igen) sammgäller också för anmäld

Stämmer detta?

Svar:

11 mar 2020

Hej,

Så här skriver Skolverket: "Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen." När det gäller om du kan bli utskriven från skolan handlar det alltså om att du ska vara borta över en månad i följd. 

Men när det gäller mer sporadisk skolk är det din skola som kommer att bedöma vad som räknas som skolk. Det kan till exempel vara upprepad frånvaro, återkommande sena ankomster eller att du lämnar lektionen för tidigt. Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information