Hur kan jag få betyg i franska?

14 jan 2020
FRÅGA
Hej,
Berättar lite bakgrund först för att förtydliga frågan.
Jag gick ut nian våren 2018 och tog direkt ett utbytes år på ett internat i USA. Där läste jag Franska som täckte alla krav och fler än Franska 3 kursen på gymnasiet, fick väldigt bra betyg (93%). Jag kom hem efter ett år och började på gymnasiet. Min Franska lärare märkte efter den första lektionen att jag var duktig och rekommenderade mig påbörja Franska 4 istället för att repetera Franska 3. Min fråga är ifall jag får göra ett nationellt prov i Franska 3 också för att även få ett betyg i Franska 3. I nu läget kommer jag endast att få ett betyg för Franska 4. Jag har talat med skoledningen på VRG och de har nekat min förfrågan. Jag vill gärna få ett betyg i Franska 3 också! Vad har jag för möjligheter till detta?

Svar:

30 jan 2020

Hej,

Du skulle kunna fråga vilka möjligheter det finns att din nuvarande skola kan tillgodoräkna franskan du läste på din förra skola (som franska 3) och då lägga till det i ditt betyg. Men om inte det går kan du göra en prövning. Skolverket skriver: 

En person som går i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning på skolan i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.

(https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-av-elevers-kunskaper#provningigymnasieskolan)

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information