Hur bedöms ett specialutformat program?

04 dec 2019
FRÅGA
Hej
Vid en intervju uppvisades ett betyg från ett program och inriktning från Göteborgs stad som heter ”Specialutformat program-närliggande omvårdnadsprogrammet”.
Examen är från 2005 och innehåller 2500 poäng, lärosäte BURGÅDENS UTBILDNINGSCENTER. Jämfört med ordinarie omvårdnadsprogram är inte alla vårdämnen med. De ämnen som ingår som kan inriktas mot vård utöver grund ämnen är: arbetsmiljö och säkerhet, Hälsopedagogik, Vård och Omsorgsarbete, Psykologi A .
Vet ni hur denna utbildning bedömts i Göteborg? Hur ska vi tänka här? Ska det jämställas med undersköterska?

Svar:

05 dec 2019

Hej,

Eftersom jag inte vet var ni arbetar så kan jag inte svara på hur ni ska tänka. När det kommer till olika utbildningsanordnare så är de upp till dem själva att göra bedömningen om behörighetskraven är uppfyllda eller inte.

Specialutformade program kan utformas individuellt för en elev eller gemensamt för en grupp elever. De specialutformade programmen innehåller kärnämnen och delar av nationella program. De behöver inte innehålla samtliga gemensamma ämnen som gäller för de nationella programmen.

Eftersom undersköterska inte är ett legitimationsyrke än så länge så är det upp till arbetsgivaren vem denne vill anställa som undersköterska.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information