Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Hur påverkar moderna språk mina möjligheter i gymnasiet?

03 dec 2019
FRÅGA
hej

Jag går nu i 8 an och tänker välja bort spanskan. Påverkar detta mitt val till gymnasiet ? Kan jag söka till vilket program som helst ? Vad är negativt med att göra detta ?

Med vänlig hälsning Arvid

Svar:

04 dec 2019

Hej Arvid,

Om man läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan man tillgodoräkna sig betygsvärdet för språkvalet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Vid ansökan till gymnasieskolan används nämligen de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg för att räkna ut ett meritvärde (max 320 poäng). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg. Moderna språk krävs inte för behörighet till några gymnasieprogram så du kan fortfarande söka till alla program även om du inte läser spanska. 

För att senare kunna få maximal meritpoäng i moderna språk från gymnasiet måste studierna påbörjas i grundskolan. Så det är alltså fördelaktigt att ha läst ett modernt språk i grundskolan som man sedan kan fortsätta med i gymnasiet. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information