Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Vilka är alternativen inför gymnasiet för elever med hög frånvaro?

01 okt 2019
FRÅGA
Obehörig till gymnasiet. Vad finns det för elever i åk 9 som har haft för mycket frånvaro/underkänd. Det handlar inte om att det är svenska som fattas. När ska man börja kolla på alternativ?

Svar:

02 okt 2019

Hej,

Om frånvaron lett till att man inte är behörig till gymnasiet ska man välja Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet är för dem som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram. Det innebär att man inte kan välja Introduktionsprogrammet (IM) om man är behörig att välja gymnasiet.

Så har frånvaron inte lett till att man är obehörig, utan bara till låga betyg, så ska man välja ett nationellt program. Då får man titta på skolornas antagningsstatistik för att se vilken skola och vilket program man skulle kunna komma in på med sina betyg. Det kan man söka på här: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/antagningspoang-7542. Här kan ni läsa om behörigheterna till de olika gymnasieprogrammen: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/gymnasiebehorighet-4264.

Det kan vara bra att börja kolla på alternativen så fort som möjligt i 9:onde klass och eleven behöver också tid att fundera över vad den helst vill välja. Man kan göra en plan A, en plan B osv. Det kanske även hjälper med motivationen att göra upp tydliga mål. Studie-och yrkesvägledaren i skolan ska kunna hjälpa till med funderingarna kring framtiden så ta kontakt med hen för mer hjälp. Det är även vägledaren som kan reda ut vilket Introduktionsprogram som kan vara passande om det skulle vara aktuellt (de olika Introduktionsprogrammen har alla olika mål och antagningskrav).

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information