Betalar man för skolan?

24 jun 2019
FRÅGA
Om jag börjar i skolan böhver mina föreldrar betala några fakturer m.m

Svar:

24 jun 2019

Hej,

Nej, man betalar inte för skolan. Den är avgiftsfri. 

Vänligen/Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information