Hur fungerar slutbetygen i nian?

13 jun 2019
FRÅGA
Hej, jag är lite förvirrad angående slutbetygen i nian. Om jag inte har fel så söker man till gymnasiet med meritvärdet från slutbetygen i nian? Vad innebär slutbetygen i nian? Är de betygen från både höst och vår terminen eller bara från vårterminen?

T ex om man får alla A i båda terminerna i nian men man fick E, D, C och B i resten av högstadiet, kan man fortfarande få 340 i merit?

Eller är merit från det sista betyget som sättes i ämnena?

Tack i förväg.

Svar:

13 jun 2019

Hej,

I grundskolan får man betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får man ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget man söker vidare till gymnasieskolan. I de tidigare terminsbetygen har läraren kanske inte kunnat bedöma hela ämnet eftersom man inte har hunnit gå igenom allt som ska ingå. Men i slutbetyget kan läraren titta på ämnet som helhet och alla kraven på kunskap som eleven ska i de olika ämnena. 

Betyget ska spegla elevens kunskaper vid tiden för betygssättningen men även underlag från tidigare terminer kan vara relevanta för att få en helhetsbild av kunskaperna. Man kan både höja och sänka sina betyg i nian och det är alltså det sist satta betyget som gäller (inte något slags medelvärde av alla tidigare betyg). 

Här kan du räkna ut ditt meritvärde: https://www.gymnasium.se/meritvarde-14151.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information