Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Får man avsluta sin gymnasieutbildning när man är över 20 år?

10 jun 2019
FRÅGA
Hej!

Enligt lag, från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år "tillhör" man KomVux.

Det betyder att man kan inte påbörja gymnasium från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år.

Men om man har påbörjat gymnasieutbildning före 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år, då har man sedan rätt att avsluta utbildningen.


Min son har klarat åk 1 och åk 2 och sen har hoppat av gymnasium.

Han fyller 20 år i december 2019.

Fråga: Kan han gå åk 3 från hösten i år?


Lag kan ju tolkas på 2 olika sätt:

1) han kan göra det för att han har rätt att avsluta påbörjat gymnasieutbildning (det är ju åk 3, inte åk 1).
Gymnasieutbildning är ju påbörjat.

2) han kan inte göra det eftersom lag menar under "påbörjat gymnasieutbildning" att man går i gymnasiet det första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år, och det gjorde min son inte (han har hoppat av förra året).

Vilken tolkning är rätt?

Svar:

11 jun 2019

Hej,

Ja, man har rätt att avsluta sin utbildning. Tolkning 1 är alltså rätt. 

Vänligen/Petra, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information