Kan jag komma in på gymnasiet utan engelska?

04 jun 2019
FRÅGA
Hej!
jag heter Karolina och jag har en fråga om jag är godkänt på både svenska och matte + fem andra men jag är ej godkänt på eng men jag vill in på de barn och fritid petigogi alltså hjälpa en lärare på olika ålder, kan jag in på det?

Svar:

06 jun 2019

Hej,

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Det finns ett undantag från kravet på engelska men då gäller att man inte ha haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin grundskoletid (oftast för att man är nyanländ till Sverige). Du kan prata med din studie-och yrkesvägledare i skolan så ni kolla på om du skulle kunna vara behörig att söka undantaget. Men om inte det är möjligt ska din SYV istället kunna hjälpa dig att hitta ett Introduktionsprogram som hjälper dig att komma vidare till det program du vill gå. 

Du ska också prata med din lärare i engelska eftersom det kan finnas möjlighet att bli godkänd genom att skriva en prövning eller gå i sommarskola.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information