Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan jag få bidrag för bostad på gymnasiet?

31 maj 2019
FRÅGA
Hej!
Jag går EK åk1 på gymnasium, och min mamma ska flytta till men det vill inte jag.
Så vi pratade om att jag skulle stanna i vår nuvarande kommun och bo på i en student rum. Problemet är att skolan jag går är en kommunal skola så jag kan inte söka inackorderingstöd hos CSN men hos kommunen, men jag kan inte söka där eftersom kommunen tillåter mig att söka från och med våren där jag fyller 20 år, Jag vill stanna på min gymnasieskola eftersom de ger mig möjligheten att studera japanska för tre år vilket tillåter mig att söka till ett stipendium för ett japansk universitet. Min fråga är : finns det andra möjligheter man kan få stöd för studier utom kommunen där man är folkbokförd?

Svar:

31 maj 2019

Hej,

Om du läser på en kommunal gymnasieskola kan du vanligtvis ansöka om bidrag för boende och resor hos din hemkommun. Så ta kontakt med din kommun igen, för inackorderingsbidrag gäller inte att man ska vara över 20 år. Det kan variera lite från fall till fall hur kommunen bedömer varje ärende så du behöver ta kontakt med dem för att få ett tydligt svar vad som kommer att gälla för dig. Man kan alltid få CSN bidrag på gymnasiet men inte alltid inackorderingstillägg. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information