Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man hoppa över åk 9?

10 apr 2019
FRÅGA
Hejsan

Min son som går på årskurs 8 vill gärna gå på IB programmet på gymnasiet. Han har gjort ett intagningsprov i engelska och matte och har fått mycket bra resultat. Han vill hoppa över årskurs 9 och börja på IB istället och han har vårt samtycke.

Kan hans nuvarande skola stoppa honom och inte godtar hans önskan att hoppa över 9:an? Han har bra betyg i alla ämnen och är målmedveten. Rektorn säger att han måste göra prov i några ämnen men de har "INGA RESURSER" som kan stå som provvakt i den här terminen!!!??? Det låter som ett skämt för mig men kan rektorn verkligen säga så? Finns det andra möjligheter eller alternativ som kan hjälpa min son för att verkliggöra sin dröm? t.ex. att göra proven på en annan skola (om det nu behövs)?

Mvh, Afshin

Svar:

11 apr 2019

Hej Afshin,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, så om din son hoppar över 9:an så kommer han inte vara behörig till gymnasieskolan. Om man ska hoppa över en klass är det alltså bättre att man i så fall hoppar över åk 8 eftersom man söker gymnasium på betygen från åk 9. 

I skolförordningen 4 kap. 7§står det att rektorn får besluta att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i den högre årskursen och elevens vårdnadshavare medger det  (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skolforordning-2011185_sfs-2011-185)

Det är alltså rektorns beslut. Det är ovanligt att rektorn beslutar om att en elev ska hoppa över en klass eftersom det finns andra åtgärder om en elev upplever sin årskurs som för lätt.

Ni kan alltid fråga IB-skolan om de har grundskola också ifall det skulle vara intressant att byta till åk 9 i IB. Jag vet inte varför skolan har låtit din son göra intagningsproven om han inte kan söka till skolan så det kan vara bra att prata med IB-skolan om detta för att vara säker på hur de tolkar reglerna om behörighet från åk 9. Han nuvarande skola skulle inte stoppa honom om han vill byta skola men ni måste klargöra om det då finns en annan skola som kan ta emot honom.

Prata gärna med skolornas rektorer så fort som möjligt så ni kan reda ut situationen.

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information