Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Kan man gå i skolan som asylsökande över 18 år?

13 jul 2018
FRÅGA
Hej
Jag hjälper en fd elev. Han fick avslag på sin asylansökan och därmed också uppskriven i ålder. Han hann inte gå klart grundskolan när han blev uppskriven till 18 år av migrationsverket. Han skrevs då in på en gymnasieskola på språkintroduktion i Malmö, dit han blev flyttad.
Han valde dock att inte fullfölja sina studier av förklarliga orsaker.
Han är nu anvisad av migrationsverket till ett asylboende i norra Sverige, dit han valt att inte flytta, utan han bor i Skåne i eget ordnat boende.
Han vill nu ansöka till gymnasiet igen och ber om min hjälp.
Kan han ansöka till gymnasiets språkintroduktion igen efter avhopp, och i så fall, kan han ansöka i Skåne? Eller måste han ansöka i den kommun migrationsverket anvisat honom till?
Han har heller ingen ”aktiv” kontakt på tidigare skola, alltså ingen syv aktuell att fråga. Vem vänder vi oss till?

Svar:

14 jul 2018

Hej,

För de som väntar på asyl så gäller tyvärr andra regler för gymnasieskolan. Man har inte rätt att söka till gymnasiet om man är över 18 år (vanligen är åldersgränsen 20 år). Du kan läsa mer om det här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/utbildning-nyanlanda-gymnasiet-1.250929

För att gå på SFI som är svenska för invandrare måste man ha uppehållstillstånd. Man måste också ha uppehållstillstånd för att gå på folkhögskola och komvux. Det kan finnas kurser som man kan gå på om man är asylsökande. Där kan man lära sig svenska och om det svenska samhället. Det brukar kallas för studiecirkel där man träffar varandra i en grupp och lär sig om samhället och lär sig svenska. Det är studieförbund som fixar studiecirklar. Här kan du läsa mer: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Lara-sig-svenska.html

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information