Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Vad är en individuell studieplan?

07 aug 2017
FRÅGA
hej jag undra vad man menar med studieplan?.,för gymnasiet jag vill byta till, vill veta vad min studieplan är.


tack för all hjälp

Svar:

10 aug 2017

Hej!

Alla elever på gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska t.ex. innehålla information om elevens program och vad man läser på programmet. Den är till för att hjälpa skolan och eleverna att planera skolgången. Inom gymnasieskolans nationella program är stora delar av utbildningen givna utifrån det program eleven går på. Enligt Skolverket ska detta finnas med i en individuell studieplan: 

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.

Det kan du se här: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/individuell-studieplan och här kan du se ett exempel på hur en individuell studieplan kan se ut: https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179326!/bilaga6.pdf. Om du vill få en kopia på din studieplan kan du prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledare! 

Lycka till! /Aranja, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information