Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Rätt till förlängd undervisning?

14 feb 2017
FRÅGA
Hej,

Vår dotter är inskriven som elev på en gymnasieskola i Stockholm. Hon skrevs in i september 2014, några veckor efter hennes 18 årsdag.

Hon har varit mycket sjukskriven och följer nu en anpassad studiegång i ett s k FLEX-program. Vid ett möte på skolan idag har skolan upplyst henne om att denna termin blir hennes sista termin på skolan. Skolan beklagar att man varit dålig med att informera om detta men att det beror på att man bara får vara inskriven på skolan under tre år. Mentorn berättade att hon fått kännedom om detta först igår.

Innan vi tar kontakt med rektorn undrar vi vad som gäller? Står det något om detta i gymnasiereformen från 2011? Finns inte fortfarande möjlighet till förlängning med ett fjärde år? hela saken förefaller mig mycket märklig eftersom vår dotter har många kurser kvar och ingen överhuvudtaget har nämnt att hon bara får gå kvar i skolan under tre år.

Svar:

15 feb 2017

Hej,

Det låter verkligen som att det är en jobbig situation! Nu vet jag inte om din dotter läser på ett nationellt program, med en anpassad studiegång, om det då är ett nationellt program ska huvudmannen på skolan följa detta enligt gymnasieförordningen: 7 § Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Förordning (2012:402).

Även Skolverket har skrivit om rätten att söka om förlängd studiegång om det finns särskilda skäl för det, det finns även regler kring detta som är bra att prata med rektorn om för att klargöra alla detaljer. Kommer det ner till kostnader för skolan att erbjuda förlängd studiegång borde ni kontakta den ansvarige på kommunen för att lösa detta. Här kan ni läsa mer om det: http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-gymnasieskola/forlangd-undervisning-1.215934. Återkom gärna om ni har fler funderingar. 

Jag önskar er och er dotter stort lycka till! /Aranja, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information