Definition av heltidsstudier

05 sep 2016
FRÅGA
hej
jag undrar om det finns någon definition för heltidsstudier på gymnasiet?
måste lektionerna vara utsprid på fem dagar i veckan eller kan man ha fyradagarsvecka med tightare schema?
//filip

Svar:

07 sep 2016

Hej Filip,

Någon exakt definition av heltidsstudier är jag osäker på om det finns. Däremot finns det flertalet regler som gäller för hur många timmar varje kurs ska innehålla och de olika ämnena. Angående frågan om hur heltidsstudierna ser ut i varje vecka går det att läsa följande ur gymnasieförordningen:

"Elevernas skolarbete ska förläggas måndag-fredag och vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. Skolarbetet ska också vara så jämnt fördelat över läsåret som möjligt."

Således verkar det mindre troligt att skolarbetet förläggs på endast fyra av veckans fem arbetsdagar. Om du vill studera detta närmare kan du göra det här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039

Med vänlig hälsning // Anders, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information