Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Fråga om betyg

03 aug 2016
FRÅGA
Hejsan! Det är så att jag fick ett F i en kurs som jag valde till. Jag går samhällsprogrammet med inriktning beteende. Valde till kursen pedagogiskt ledarskap, fick F i denna kurs. Jag har fått under kursens gång fått både fått B C och D i kursen på inlämningar och prov men fick ändå F i slutbetyg, då läraren bestämde detta för hen tyckte inte jag hade gjort just En uppgift helt enligt hur hen tyckte den skulle bli gjord. Kan hen sätta ett F helt oförvarnat så även om jag haft bra betyg i den kursen under årets gång ?

Svar:

08 aug 2016

Hej,

Frågor kring betygssättning kan ofta leda till diskussioner kring vad som är rätt eller inte. Min förståelse (utifrån de allmänna råd  som finns gällande betyg på gymnasiet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2841.pdf%3Fk%3D2841) är att om du inte har nått alla delar av kunskapskravet som krävs för betyget E, då ska F sättas, något som möjligen skulle kunna vara fallet här. Lärare är de som verkligen kan detta, men utifrån den information jag har så verkar svaret på din fråga vara ja, det går att göra så. Men det är svårt att säga något med hel säkerhet utan att ha mer insikt i situationen.

Hoppas att allting reder upp sig för dig // Anders, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information