Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kan man hoppa över åk 1 i gymnasiet?

09 jun 2016
FRÅGA
Kan man hoppa över första ring

Svar:

13 jun 2016

Hej Silvia,

Jag har lite svårt att tolka din fråga men tror mig förstå att du undrar över om det går att läsa gymnasiet på två år istället för tre år genom att hoppa över det första året. I så fall gäller följande (från skollagen, kapitel 16):

15 § De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får denne besluta att en utbildning får fördelas på
kortare tid än tre läsår.

Således behöver du höra med skolan och personal där om det är möjligt att läsa gymnasiet på två år istället för tre år. Är det så att din fråga om att hoppa över första ring gällde något annat än hur jag tolkade den får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning // Anders, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information