Söker eleverna själva till introduktionsprogram?

13 apr 2016
FRÅGA
Hej!

Ansöker elever själva till IM-program när de vet att de inte kommer in på ordinarie program?
Och om en elev sökt till ett yrkesprogram i första valperioden och nu fått reda på att den inte kommer att få betyg så att det räcker - söker den då själv till ett IM-program under omvalsperioden?

Svar:

14 apr 2016

Hej,

Ja eleverna kan söka till IM-program om de inte har tillräckliga betyg för att komma in på något av de 18 nationella programmen. De kan såklart även få hjälp med själva ansökningarna av studie- och yrkesvägledare i skolan. Om eleven inte tror att hen kommer ha tillräckliga betyg kan hen söka till IM-program under omvalsperioden. Vidare finns det även skolor som har löpande antagning och således kan ta emot elever även om de inte sökt dit under någon av valperioderna, men det är ingen garanti för att det finns i alla skolor.

Med vänlig hälsning // Anders, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information