Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Får jag studiehjälp om jag byter gymnasium efter åk 1?

15 feb 2016
FRÅGA
1. Om man byter gymnasieprogram efter år 1, och alltså går om år ett på det nya programmet, har man då fortfarande rätt till studiehjälp för det året?
2. Om man går ett program på annan ort finns ju inackorderingstillägg om programmet inte finns på hemorten. Kan man inte få någon sorts resetillägg istället, om man nu hellre vill pendla, så att man tex får bidrag till ett SJ pendlarkort?

Svar:

16 feb 2016

Hej,

”Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort, ska du i regel söka bidrag för boendet och resorna hos din hemkommun. Men om du exempelvis läser på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingstillägg hos CSN”.

Således beror det dels på skolans huvudman där du läser och var du bor etc. Om du läser i en kommunal skola är det kommunen du ska vända dig till för att kunna ansöka om resetillägg.

Med vänlig hälsning // Anders, SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information