Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Gå i gymnasiet på en söndag

24 sep 2013
FRÅGA
Hej!
Jag undrar om det finns lagar och regler om vad en lärare får beordra till, t.ex. en lärare som säger att man skall infinna sig till en aktivitet på en söndag. Har lärare eller skolor rätt att beordra elever att infinna sig till en skolaktivitet på en söndag eller strider det mot skollagar och regler? Om ni inte kan svara på det, var kan man hitta information? Gymnasiet det gäller är Lerums gymnasium och estetiska programmet.

Tacksam för svar!
Fredrik

Svar:

25 sep 2013

Hej Fredrik!

Enligt skollagen så får man inte förlägga obligatorisk verksamhet på en lördag, söndag eller annan helgdag. Så här står det i lagen:

"Närvaro

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar."

Du kan läsa mer här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Hoppas det löser sig och att ni slipper gå till gymnasiet på en söndag!

Mvh, Christine på Gymnasium.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information