Lärlingsutbildning på gymnasiet

Lärling på gymnasiet

Så fungerar lärlingsutbildning på gymnasiet

Lärlingsutbildning på gymnasiet innebär att du är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst halva din gymnasietid. Det betyder att minst 1250 poäng ska vara förlagda på en arbetsplats och utbildningen passar därför utmärkt för dig som gillar att vara ute på praktik och som vill lära dig ett yrke redan under din gymnasietid. Du kan vara på en och samma arbetsplats under alla tre åren eller vara på olika ställen.

Under din APL har du en handledare på arbetsplatsen som utbildar dig och som även har kontakt med din skola. Det är handledaren tillsammans med din skola som att din APL motsvarar de mål som finns för lärlingsprogrammet. Din handledare ska göra det möjligt och se till att får lära dig det du behöver när du är ute på arbetsplatsen.

Som lärling får du värdefulla kontakter

Lärlingsutbildningen kombineras med ett yrkesprogram på gymnasiet, vilket ger dig en grundläggande yrkesutbildning där du fördjupar dig inom vissa områden samtidigt som du får arbetslivserfarenhet. Du får även värdefulla kontakter med arbetsgivare som kan vara till stor nytta när du ska söka jobb inom ditt valda område efter gymnasiet. De samarbeten och kontakter som din skola har med företag och organisationer i din hemort kan ha en betydelse för var du kan få plats som lärling och vilket arbete din lärlingsutbildning leder till.

Du läser de teoretiska ämnena på plats i skolan och du har samma möjligheter som elever som läser andra yrkesprogram att välja att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet.

Få 1000 kronor extra per månad som lärling

När du läser en lärlingsutbildning på gymnasiet har du rätt att ansöka om lärlingsersättning från CSN. Bidraget infördes i början av 2014 och är ett bidrag som du som lärling på en arbetsplats kan få för resor och måltider. Kolla upp med CSN vilka krav som gäller för att söka lärlingsersättning, till exempel måste det finnas ett avtal mellan dig, skolan och arbetsplatsen för att du ska kunna söka bidraget. Bidraget är på 1000 kronor per månad.


Annonser