Introduktionsprogram

Sundsvalls gymnasium
Programinformation
Sundsvall
Introduktionsprogrammet
(Läs mer) Öppet hus
2023-05-03
2023-05-03

Film

Om utbildningen

Välkommen till Introduktionsprogrammet på Sundsvalls gymnasium!

Det finns fyra program som du kan söka till om du saknar behörighet att söka till nationella program.

Språkintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat val och yrkesintroduktion. 

Kontakta oss om du har några frågor. 

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Programinriktat val

Programinriktat val är sökbart för dig som vill gå ett nationellt program, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.

För att vara behörig till Programinriktat val behöver du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kommer också läsa kurser från det nationella program som utbildningen är inriktad mot och ha arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Som elev får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Utbildningen kan innehålla ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Gymnasieexamen

Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram

Du söker programmet via antagningskansliet Antagningskansliet i Sundsvall. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Sundsvalls kommun 85185 SUNDSVALL
Telefon: 060-191 000 
Mejladress:

Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram så kommer skolan att kontakta dig.

Sundsvalls gymnasium

Välkommen till Sundsvalls gymnasium! 

Är marknadsföring eller företagande något du funderat på? Kanske svetsare eller fordonstekniker? Oavsett vad du vill bli så har Sundsvalls Gymnasium något som passar just dig.  Men vårt stora utbud av nationella program och en stor mängd olika inriktningar kan...


Läs mer om Sundsvalls gymnasium och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Sundsvalls gymnasium

Skolhusallén 6
852 37 Sundsvall

 Visa telefonnummer
gymnasium.sundsvall.se

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Introduktionsprogram från Sundsvalls gymnasium, fyll i dina uppgifter:

Vad vill du veta mer om?
Jag vill byta till Sundsvalls gymnasium
Jag vill börja på Sundsvalls gymnasium
Jag vill boka in ett besök på skolan
Jag har en fråga
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information