Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Får jag särskilt stöd i gymnasiet?

06 aug 2020
FRÅGA
Hej!

Jag ska börja gymnasiet nu till hösten och jag ska gå den naturvetenskapliga linjen. På högstadiet hade jag särskilt stöd och anpassningar (bl.a anpassad studiegång). Min förra skola (där jag gick i högstadiet, alltså) var väldigt bra på att anpassa så att det fungerade för mig och jag hade en väldigt bra mentor som hjälpte mig mycket. Nu är jag väldigt orolig för att jag inte kommer få något stöd i gymnasiet. Gymnasiet är ju inte obligatoriskt och alla snackar om hur mycket eget ansvar det blir. Jag har inga problem med att ta ansvar, men jag har ändå behövt visst stöd för att klara av min skolgång.

Skolan jag ska börja på är väldigt stor och jag är rädd för att det ska påverka om man kan få några anpassningar eller inte. Jag har genomgått NPF-utredning av en psykolog, men jag har ingen diagnos. Detta, och att jag har bra betyg (jag har inte svårt att lära mig saker, det är allt det andra runt skolan som blir problematiskt), tror jag drar ner chansen ganska mycket att jag ska få tillräckligt stöd.

Hur ska jag göra? Är de skyldiga att ge mig det stödet jag behöver? (Även om jag egentligen inte har någon NPF-diagnos?) Eller behöver jag klara mig helt själv från och med nu?

Jag kommer att träffa specialpedagogen och min nya mentor innan skolan börjar.

Förlåt för en lång text, jag är väldigt tacksam för svar.

Svar:

10 aug 2020

Hej,

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. 

Om de extra anpassningarna inte räcker till eller om det bedöms att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att man behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som du behöver för att uppnå kunskapskraven. 

Du kan läsa detta på Skolverkets webbplats men du kommer att få mer konkret information från din nya skola så ta upp dina tanka med dem när du träffar dem innan skolstarten. 

Lycka till! /Petra,SYV

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information