Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Vad är APL-ansvarig skyldig att meddela till praktikplatsen?

07 okt 2014
FRÅGA
Hej!

Det är så här att jag ska snart gå ut på APL och vi sidan om skolan så är jag timmansäld i en butik i den staden därjag går på VO. När jag hade APL i 2:an så fick jag praktik och då hade inte vår praktikansvarige på skolan informerat dem att jag jobbade varannan helg, och när jag fick se schemat så sa jag att jag jobbade varannan helg och då hade jag fått APL på samma helg som jag ska vara i butiken. Vår APL ansvarige hade inte berättat att jag jobbade varannan helg och APL platsen var inte glad på henne för att det hade kunna göra det lättare för APL att panera handlerade.
Min fråga är om APl ansvarige ärskyldig att berättaom en elev har ett jobba vid sidan om skolan för APL platsen för att underlätta för deras planering av handledare.

Svar:

09 okt 2014

Hej!

Vad tråkigt att det blev en sån krock med ditt schema med jobbet och APL-platsen. Det låter som det har blivit en miss i kommunikationen mellan antingen dig och din APL-ansvarige eller mellan den APL-ansvarige och praktikplatsen. Det är svårt för mig att svara på vad den APL-ansvarige har för skyldigheter tyvärr, men det låter ju som att han/hon definitivt borde ha berättat för din praktikplats att du jobbade varannan helg för att underlätta schemaläggandet.

Jag har inget konkret svar på frågan tyvärr men på Skolverkets hemsida kan man läsa att: "Enligt skollagen ska eleverna ha inflytande över sin utbildning och därför är det viktigt att eleverna ges möjlighet att delta i planering av sin apl." Men detta handlar inte just om schemaläggning, utan snarare om innehållet i din APL.

Hoppas att det löser sig!

Mvh, Christine på Gymnasium.se 

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information