Varför valde du järnvägen, Anton?

Läs mer om varför Anton valde jobb inom järnvägen, hur en typisk arbetsdag ser ut och hur hans resa till jobb inom järnväg har sett ut!

Järnväg har alltid fascinerat mig ända sedan jag var ung. Jag har alltid varit nyfiken på att lära mig och förstå mer om det.

Anton Dagner jobbar på Vossloh Nordic Switch Systems som konstruktör och har jobbat där sedan han avslutade sin gymnasieutbildning 2022.

Kan du beskriva ditt jobb lite kort?

Mitt jobb går i huvudsyfte ut på att ta fram kompletta ritningsunderlag till kunder och produktionen som sedan ska kunna använda dem för att tillverka produkten.

Hur ser en typisk dag ut?

Varje morgon när jag kommer till jobbet så vet jag alltid precis vad jag ska göra och vilket arbete jag ska fokusera på. Detta tack vare dagliga avstämningar vi har med konstruktionsavdelningen där vi gemensamt går igenom allt som behövs. Möjligtvis är man klar med något underlag, man kanske behöver ett nytt uppdrag, kanske har man stött på ett problem som man diskuterar och löser gemensamt osv. Största delen av dagarna spenderar jag på min plats där jag konstruerar och ritar det underlag som önskats av kund.

Vilken/vilka utbildningar har du, ungefärligt examensår?

Teknisk gymnasieexamen,2021, och så gick jag Tekniskt fjärdeår, gymnasieingejörsutbildning, och tog examen 2022.

Valde du järnvägsbranschen direkt? Eller har du jobbväxlat hit?

Jag fick min anställning på Vossloh direkt efter mitt T4-år.

Hur har din resa hit sett ut?

Under min gymnasieingenjörsutbildning så hade jag APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Vossloh. Jag spenderade totalt 11 veckor där och fick lära mig om det mesta på företaget. Under denna tid gjorde jag även ett examensarbete på Vossloh där jag fick ett ”uppdrag” som jag själv skulle leda, styra och planera. Efter ett uppskattat och lyckat arbete fick jag förfrågan om anställning ganska omgående efter examen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att varje dag är totalt oförutsägbar och jag jobbar med väldigt olika saker från dag till dag, det är väldigt brett.

Vad är det bästa med järnvägsbranschen?

Att det är så stort i hela världen och att man lätt kan fascinera andra som inte är särskilt insatta i området.

Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen?

I min ålder undrar många hur jag tog mig dit och varför jag valde just det området.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka ditt jobb?

Då skulle jag säga att kompetensen är så stor och bred att man kommer lära sig något nytt varje dag. Även att det är ett brett jobb med många möjligheter.


Annonser