Vad är det bästa med att vara teknikspecialist, Rovian?

Vill du veta mer om att jobba som teknisk specialist inom järnvägsbranschen? Läs om Rovians väg till teknisk specialist och hur en typisk arbetsdag ser ut!

Det bästa med mitt jobb är att det är en extrem variation. Vi tar hand om flera olika fordonstyper och alla tekniska delsystem därunder. Det finns olika depåer som man åker emellan och även flera olika kontor man kan sitta på och arbeta. Man träffar flera olika människor och arbeta med.

Rovian Wakim arbetar som teknikspecialist på MTR Tech. En teknisk specialist inom tunnelbana arbetar med att utveckla och implementera nya teknologier och lösningar för att förbättra tunnelbanesystemets prestanda och säkerhet. Övervakar systemets prestanda och identifiera problem eller potentiella problem och ta lämpliga åtgärder för att lösa dem. Leda eller delta i beredningsarbete som innebär att förbereda våra verkstäder på nya stora underhåll som ska göras på fordonen. Innefattar ofta mycket logistik, samordning med andra specialister och dokumentation.

Hur ser en typisk dag ut?

Man ansvarar för olika framtagningar av tekniska ändringsförslag och produktionslösningar som innefattar beskrivningar av tekniska lösningar, verktygsspecifikationer, arbetsplatsutformning, riskanalyser, med mera. Deltar i projektarbete exempelvis med att ta fram kravspecifikationer, produktionsplaner, valideringsplaner och kostnadsnyttoanalyser. En teknisk specialist kan också behöva samordna och skriva teknisk dokumentation. 

Varför valde du järnvägen?

För att teknik spelar en allt större roll i dagens samhälle och det finns många spännande karriärmöjligheter inom teknikområdet. Järnvägens teknik omfattar många olika aspekter, allt från design av järnvägsfordon och infrastruktur till underhåll och drift av järnvägssystem.

Vilken/vilka utbildningar har du?

Jag studerade till byggnadsingenjör på KTH och tog examen 2021.

Valde du järnvägsbranschen direkt? Eller har du jobbväxlat hit?

Ja, det gjorde jag. Efter examen jobbade jag på MTR Tech som produktionsadministratör och sedan jobbväxlade jag internt till tekniskspecialist.

Vad är det bästa med järnvägsbranschen?

Säkerhet: Järnvägstransporter är generellt sett säkrare jämfört med vägtransporter, eftersom det finns mindre risk för olyckor och trafikstockningar. Jobbmöjligheter: Järnvägsbranschen ger också jobbmöjligheter för människor som är intresserade av teknik, underhåll, administration och transport.

Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen?

”Vad får du göra?”

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka ditt jobb?

Tekniska jobb kan kräva att man arbetar med nya teknologier och system, så det är viktigt att vara flexibel och öppen för nya utmaningar och möjligheter. Om du är genuint intresserad av teknik och har en passion för att lära dig nya saker och ta itu med tekniska utmaningar, se till att det lyser igenom i din ansökan och intervju.


Annonser