Visa gymnasium.se som: Mobil
Nautiska befäl på bild

Så blir du nautiskt befäl efter gymnasiet

Som nautiskt befäl arbetar du ombord med navigering, planering av lastning och lossning, säkerhet m.m. Det här är yrket för dig som gillar ett varierat arbete med många utmaningar. Utbildningen finns på de två sjöfartshögskolorna i Sverige.

Så blir du nautiskt befäl efter gymnasiet

Om du vill bli styrman och så småningom befälhavare kan du välja att gå en sjöfartsutbildning på ett av de sju sjöfartsgymnasier som finns runtom i Sverige. Du kan också välja ett teoretiskt gymnasieprogram. Efter gymnasiet kan du läsa sjökaptensprogrammet som finns på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers i Göteborg. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng under fyra år varav ett år är ombordpraktik på olika fartyg i handelsflottan. Ombordpraktiken varvas med teoretiska studier på campus under studietiden.

Vad gör ett nautiskt befäl?

När du börjar att arbeta ombord efter din examen är din befattning andrestyrman. Efter viss tid ombord kan du mönstras upp till förstestyrman/överstyrman och efter ett antal år till sjöss kan du erhålla befattningen befälhavare.

Som styrman turas du om att tillsammans med befälhavaren föra och navigera fartyget från bryggan. Styrmannen kan antingen vara förstestyrman/överstyrman eller andrestyrman och arbetsuppgifterna varierar, men vanligtvis är de arbetsledare för personalen på däck och ansvarar för arbetsuppgifter som underhållsarbete och övervakning av lastning samt lossning.

Befälhavaren är den högste chefen på fartyget och har det övergripande ansvaret ombord där huvuduppgiften är att se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt. Befälhavaren ansvarar för att fartyget är i bra skick, genom att bland annat se till att det är lastat enligt aktuella säkerhetsregler. En befälhavare kan även kallas kapten eller skeppare.

Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg men ofta är du till sjöss lika länge som du sedan är ledig i land med bibehållen lön. Det ger dig en stor frihet och goda möjligheter att hinna med dina fritidsintressen i land. Eftersom du inte reser till jobbet varje dag, kan du välja att bo där du trivs bäst. Det är ett spännande och utvecklande arbete där du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord.

För att få ut dina behörigheter och att kunna arbeta till sjöss måste du uppfylla de medicinska kraven vad gäller hälsa, syn och hörsel som ställs för att få ett läkarintyg för sjöfolk, Transportstyrelsens hemsida.

Framtidsutsikter för nautiskt befäl

Det är god efterfrågan på nautiskt befäl inom sjöfartsbranschen. Inom de närmaste åren är också pensionsavgångarna omfattande och det framtida behovet av nautiskt befäl bedöms vara stort. Som nautiskt befäl har du, efter ett antal år till sjöss, goda möjligheter att få arbete i land t.ex. på rederier, myndigheter och i hamnar. Med viss tid som befälhavare kan du även arbeta som lots.

Källa: Transportföretagen

På hemsidan Satsa på sjöfart hittar du mer information om yrken, fartyg, utbildningarna, intervjuer och filmer. Du kan även hitta mer information om de två sjöfartshögskolorna


Bra val av gymnasieprogram:    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2021