Så blir du matros

Som matros arbetar du ombord på olika typer av fartyg med förtöjning, lastning och lossning. Det här är yrket för dig som gillar att jobba praktiskt och varierat.

Personer som arbetar som matroser på ett skepp

Matros – hitta en utbildning på:

Sjöfartsutbildning

Som matros arbetar du ombord på olika typer av fartyg med förtöjning, lastning och lossning. Du utför även underhållsarbete på däck, går vakt på bryggan och går säkerhetsrundor. Det här är yrket för dig som gillar att jobba praktiskt och varierat. Utbildningen finns på sju sjöfartsgymnasier runtom i Sverige.

Så blir du matros på gymnasiet

Vill du arbeta som matros ska du söka någon av de riksrekryterande sjöfartsutbildningarna på gymnasienivå som finns på sju orter i Sverige; Göteborg, Öckerö, Kalmar, Karlskrona, Wisby, Stockholm och Härnösand.

Under de tre åren på gymnasiet varvas teoretiska studier och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla elever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets, drifts- och underhållsarbete ombord. Du har möjlighet att läsa kurser så att din utbildning blir högskoleförberedande. Efter examen kan du välja att börja arbeta till sjöss eller läsa vidare på sjökaptensprogrammet eller sjöingenjörsprogrammet som finns på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers i Göteborg. Du har också möjlighet att välja andra högskoleprogram beroende på vilken högskolebehörighet du har.

Eftersom en sjöfartsutbildning är en praktisk utbildning ingår även 75 dagars arbetsplatspraktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan, t.ex. på passagerarfartyg eller isbrytare. Efter examen är behörigheten lättmatros och efter en viss tid till sjöss erhålls en matrosbehörighet.

För att få ut dina behörigheter och att kunna arbeta till sjöss måste du uppfylla de medicinska kraven vad gäller hälsa, syn och hörsel som ställs för att få ett läkarintyg för sjöfolk, Transportstyrelsens hemsida.

Vad gör en matros?

Matrosen arbetar med fartygsunderhåll, där arbetsuppgifter som målning, smörjning, rengöring och reparationer av maskiner och annan utrustning, kan ingå. Matrosen deltar även i lastning, lossning och surrning av fartygets last samt håller koll på fartygets kranar och truckar. Förtöjning av fartyget och bevakning i lastrummet, när fartyget ligger i hamn samt vaktgående på bryggan, kan också ingå i arbetsuppgifterna

Som matros är du anställd på ett rederi och du arbetar till sjöss. Du arbetar oftast dagtid, men det kan också förekomma jourtjänstgöring och arbete nattetid. Som anställd till sjöss arbetar du en period ombord och sedan är du ledig lika lång tid med bibehållen lön. Det ger dig en stor frihet och goda möjligheter att hinna med dina fritidsintressen i land. Eftersom du inte reser till jobbet varje dag, kan du välja att bo där du trivs bäst. Det är ett spännande och utvecklande arbete där du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord.

Framtidsutsikter för en matros

Det är god efterfrågan på matroser inom sjöfartsbranschen. Inom de närmaste åren är också pensionsavgångarna omfattande och det framtida behovet av matroser bedöms vara stort.

Källa: Transportföretagen

På hemsidan Satsa på sjöfart hittar du mer information om yrken, fartyg, utbildningarna, intervjuer och filmer. Du kan även hitta mer information om vilka skolor som erbjuder utbildningen, här hittar du skolorna.

Vad tjänar en matros?

32 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2020


Bra val av gymnasieprogram:    Yrkesguidens startsida


Annonser