Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du fartygsbefäl

Så blir du fartygsbefäl

Fartygsbefäl – Hitta utbildning här

Hur blir man fartygsbefäl på gymnasiet?

Om du vill bli befälhavare är det bra att gå en Sjöfartsutbildning på gymnasiet och även specialisera dig om du vill jobba på däck eller maskin. Programmet erbjuder kunskap och även certifikat i bland annat säkerhetsutbildning, utbildning i brandskydd, VHF-certifikat, fartygsbefäl VII och maskinbefäl VII.

Efter dina gymnasiestudier kan du läsa Sjökaptensprogrammet på universitet eller högskola. Utbildningen är vanligtvis fyra år lång där ett år är praktik ombord på ett fartyg. 

Vad gör en befälhavare?

En befälhavare är den högste chefen på fartyget och har det övergripande ansvaret ombord där huvuduppgiften är att se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt. Man ansvara även för att fartyget är i bra skick, genom att bland annat se till att det är lastat enligt aktuella säkerhetsregler. En befälhavare kan även kallas skeppare.

På svenska båtar finns det alltid med en styrman som turas om tillsammans med befälhavaren om att föra och navigera fartyget från bryggan. Styrman kan antingen vara överstyrman eller andrestyrman och deras arbetsuppgifter varierar men vanligtvis är de arbetsledare för personalen på däck och ansvarar för arbetsuppgifterna som underhållsarbete och övervakning av lastning samt lossning.

Det är en väldigt speciell arbetsmiljö eftersom man arbetar och ofta bor på båten. Det kan både vara fysiskt och psykiskt ansträngande, speciellt är det krävande att sköta navigeringen av hela båten i hårt väder och dålig sikt. Arbetstiderna variera mellan olika fartyg men ofta är till sjöss lika länge som man sedan är ledig i land.

Framtidsutsikter för fartygsbefäl

Efterfrågan på fartygsbefäl kommer att vara oförändrad inom de närmaste 5-10 åren och antalet svenskägda fartyg förväntas inte ändras. Det är ett stort söktryck på svenska utbildningar och det kommer ge en hård konkurrens om jobben inom de kommande åren, vilket kommer göra att många väljer att studera utomlands. Samtidigt som många personer som idag är fartygsbefäl kommer gå i pension inom de närmaste åren, vilket kommer skapa fler jobböppningar.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Fartygsbefäl m.fl.

37 600 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Transport
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 13 mar 2020