Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du en matros

Vad gör en matros

Så blir du en matros – hitta en utbildning på:

Sjöfartsutbildning

Hur blir man en matros på gymnasiet?

Om du vill bli matros ska du välja en sjöfartsutbildning på gymnasiet, eftersom det ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom sjöfart. Väljer du sjöfartsgymnasium med däckstjänstgöring som inriktning ingår de kurser och kunskapsområden du behöver för att arbeta på däck. När du genomfört dina tre år på sjöfartsutbildningen, med godkända betyg, får du tillgodoräkna 6 månaders däcktjänstgöring. Det betyder att du kan ansöka om behörighet som lättmatros direkt efter examen. För att sedan bli matros behöver du ytterligare 12 månaders genomförd däcktjänstgöring, innan du kan ansöka om behörigheten.

Största skillnaden mellan matros och lättmatros är att matrosen ofta har ett större och mer övergripande ansvar över underhåll, skötsel och personal på däck.

Vad gör en matros?

Matrosen ansvarar för underhåll och vård på däck. Dina arbetsuppgifter som matros består bland annat av reparation och service av maskiner, samt att måla, smörja och städa ombord på däck. Som matros hjälper du till att sköta eventuella kranar och maskiner vid lastning, lossning och surrning av gods på fartyget. Beroende på vilket fartyg du arbetar på och vilket gods ni hanterar kan det även ingå vakttjänstgöring. Det innebär att du vid förtöjning vaktar stöldbegärligt gods ombord på fartyget.

Framtidsutsikter för en matros

Arbetsmarknaden för dig som vill bli matros ser ljus ut och efterfrågan är stor, framförallt om du vill jobba på internationella vatten. Många som jobbar i branschen går i pension inom några år.

Källa: Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för matros

32 800 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av gymnasieprogram:


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 10 mar 2021

Hitta ditt drömyrke