Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Röster från NTI Gymnasiet i Borås

Om du är intresserad av att läsa handel och föredrar en liten personlig skola, där alla känner alla och där alla hörs och ses är NTI Gymnasiet i Borås gymnasieskolan för dig. Handelprogrammet är ett bra alternativ till ett samhällsvetenskapsprogram och erbjuder mycket praktisk undervisning liksom kunskap om egenföretagande.

Handelsprogrammet ger dig även behörighet till högskolan och du får på så sätt chansen att läsa vidare efter gymnasiet inom många ämnen.

NTI Gymnasiet i Borås

Josefin Blomdal på NTI Gymnasiet i BoråsEn praktisk och teoretisk utbildning som öppnar många dörrar

Josefin och Natalie går båda två andra året på NTI Gymnasiet i Borås Handelsprogram. Ingen av dem visste från början vad de ville jobba med eller om de ville studera vidare efter gymnasiet. Båda funderade ändå på att kanske starta eget någon gång i framtiden. Josefin berättar hur hon tänkte när hon skulle välja gymnasium.

- Handelsprogrammet är en väldigt bred linje som gör det möjlighet att jobba direkt efter studenten samtidigt som man har behörighet att läsa vidare på högskolan. Att man dessutom får lära sig att starta eget ger mig flera möjligheter efter studenten.

Undervisningen på NTI gymnasiet i Borås är varierande

Natalie och Josefin har både teoretiska och praktiska lektioner. Ibland är de ute på praktik, gör fältundersökningar och studiebesök. Därutöver gör de olika slags projekt där de får chansen att vara mer kreativa. Eleverna på NTI Gymnasiet i Borås ofta göra projekt gentemot riktiga företag. Nathalie och Josefin gör idag sitt projektarbete i ämnet näthandel gentemot Elfsborgs simklubb.

Uppgifterna i skolan innebär både grupparbeten eller enskilda arbete. Alla elever får en bärbar dator när de börjar på NTI Gymnasiet i Borås. Josefin berättar:

- Under våra 3 år har vi även tillgång till en egen bärbar dator, vilket underlättar vårt skolarbete och gör att vi kan arbeta mycket med program som Word, Photoshop, Illustrator och InDesign.

Ung Företagsamhet på NTI gymnasiet i Borås Handelsprogram

Josefin har inget riktigt drömjobb men är intresserad av att starta eget. Natalie skulle vilja starta ett eget företag utomlands och funderar på att starta ett Bed- & Breakfast Café. På NTI Gymnasiet i Borås Handelsprogram får de lära sig grunderna i att starta eget Genom UF (Ung Företagsamhet) får de också rent praktiskt testa på att starta och driva ett företag med klasskamraterna under ett år.

- Det roligaste på utbildningen är nog Ung Företagsamhet (UF), som vi arbetar med just nu. Där får vi själva starta och driva ett eget företag, bestämma vad man ska ha för produkter, hur loggan ska se ut och så vidare. Man märker att man faktiskt har stor användning för det man har lärt sig!

Nathalie Cederstrand på NTI Gymnasiet i BoråsBra lärare och trevliga lokaler

NTI Gymnasierna och NTI Gymnasiet i Borås är måna om att ha lärare med en gedigen yrkesbakgrund inom sitt yrkesämne. Många av lärarna har därför arbetat eller arbetar för närvarande inom det ämne som de lär ut inom. Detta gör att eleverna får en uppdaterad och yrkesnära utbildning inom dessa ämnen. Natalie fortsätter att berätta om lärarna:

- Eftersom vi är en så pass liten skola, lär vi känna lärarna och lärarna lär känna oss också, vilket bidrar till en säkrare och trivsammare skolmiljö. Detsamma gäller med klassen.

Natalie tycker att NTI Gymnasiet i Borås nya lokaler ligger väldigt centralt och fungerar mycket bra.

Josefin berättar vidare om lokalerna:

- Vi har hemklassrum, vilket innebär att vår klass alltid är i samma klassrum. På så sätt kan vi ägna rasterna åt annat än att flytta böcker och ta oss från rum till rum. Vi har även tillgång till ett kök som vi delar med våra lärare. Våra lärare är bra och vi har de flesta i flera ämnen vilket gör att man lär känna dem bra. Vi är en liten skola vilket gör att elever och lärare får bra kontakt.

De har fått många nya vänner på NTI Gymnasiet i Borås

Varken Josefin eller Natalie behövde flytta hemifrån för att kunna börja på NTI Gymnasiet i Borås. Trots att de inte har bytt stad känner båda att de har fått många nya vänner. Josefin, som bor i Herrljunga och pendlar till skolan varje dag, rekommenderar andra som vill träffa nya människor på gymnasiet att söka till ett gymnasium i en annan stad. Men även om man går gymnasiet i sin hemkommun träffar man nya människor. Natalie som redan bodde i Borås säger:

- Jag fick många nya vänner även om jag inte bytte stad, trots att jag gått i samma skola tidigare som några av mina nuvarande klasskompisar.