Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

En skola för dig med siktet på universitetet

Alla Teoretiska-gymnasier är små och personliga skolor som ligger centralt. Det unika med oss är vår höga ambition att inspirera dig till både bra kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar.

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Halmstad

Teoretiska_rektor
Lite mer om Teoretiska
  • I undervisningen ingår akademisk träning med opponenter.
  • Här finns möjlighet att förbereda sig för Cambridge Certificate.
  • Teoretiska fokuserar på internationellt samarbete.
  • En mentor med coachfunktion följer dig under alla tre åren.
  • Våra lärare är duktiga, engagerade och välutbildade.
  • IT är förstås en helt naturlig del av undervisningen.
  • Teoretiska arbetar med gästföreläsare från högskola och näringsliv.
  • Teoretiska är en liten skola där du både syns och blir sedd.
  • Hos Teoretiska finns ett elevstyrt aktivitetsråd.
  • Hos Teoretiska finner du inspiration, glädje och utmaning.

Jobbar Teoretiska internationellt?
Ja. Alla våra skolor har en person som är ansvarig för internationella samarbeten och som arbetar med utbyten mellan oss och utländska skolor. Det kan röra sig om gemensamma projekt, besök utifrån, föreläsningar eller om att göra praktik utomlands.

Får jag vara med och påverka utbildningen på Teoretiska?
Javisst. Elevinflytande är viktigt på Teoretiska. Tanken är ju att du ska ha de bästa förutsättningarna när du kommer ut, och då är det helt avgörande att du själv är med och formar din utbildning.

Har Teoretiska andra arbeten?
Ja. Vi samarbetar med flera högskolor och universitet, däribland KTH, Chalmers, Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Mittuniversitetet. Detta säkerställer att vi lär ut de rätta sakerna, så att du är väl förberedd för dina fortsatta studier.

Teoretiska_kille

Kommer jag ha någon fritid om jag läser på Teoretiska?
Absolut. Avkoppling är viktigt, inte minst när man läser en krävande utbildning. Däremot ställer vi höga krav på våra elever. Vårt mål är att du ska lära dig allt som krävs för en högre utbildning, men också att du ska ha betygen för att komma in.

Har ni intranät på Teoretiska?
Ja. Via vårt intranät kan vi smidigt hålla kontakt med både dig och dina föräldrar. Här finns också scheman, kursmaterial och dokumentation om dina studieprestationer. Överallt på skolan finns trådlöst nätverk så att du alltid kan koppla upp dig. Detta är viktigt då en stor del av dagens forskning publiceras mot Internet. Under skoltid har du tillgång till en egen bärbar dator.

Är det svårt att få bra betyg på Teoretiska?
Betygskriterierna är identiska på samtliga gymnasium i landet. Med inspirerande lärare, uppmuntran och hög kvalitet i undervisningen har du det rätta stödet för att få höga betyg. Hos oss kan du också vara säker på tydlighet i betygssättningen.