Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Antal elever
Antal elever: cirka 40 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 185,0
(medelvärde: 239,4)
Antal elever
Antal elever: cirka 40 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 185,0
(medelvärde: 239,4)

Om utbildningen

Ekonomiprogrammet passar dig som intresserad av samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Under programmets gång får du diskutera och analysera företagsekonomiska, samhällsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och förbereder dig inför fortsatta studier i ekonomi, juridik och övriga samhällsvetenskapliga områden på universitet och högskola. Efter avslutade studier kan du exempelvis vidareutbilda dig till civilekonom, jurist och fastighetsmäklare.

Behörighet

För behörighet till Ekonomiprogrammet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap samt minst fem andra ämnen.

Gymnasieexamen

Ekonomiprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Ekonomiprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen i Örebro län. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 311 10 701 35 Örebro
Telefon: 019-211000  
Mejladress: gymnasieantagningen@orebro.se
Karlskoga Idrottsgymnasium
Rektor Lindholms väg 29A
691 44 Karlskoga

Träning tre dagar i veckan på Karlskoga Idrottsgymnasium

Karlskoga Idrottsgymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Här har du möjlighet att kombinera idrott med att läsa på ett högskoleförberedande program. Du kan välja att läsa Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Du får läsa gymnasiet på en...

Läs mer om Karlskoga Idrottsgymnasium och visa alla program.

Sponsrad