Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

"Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas Uppsala!"

ProCivitas Uppsala

Hösten 2020 startade vi ProCivitas Uppsala i nyrenoverade lokaler på expansiva Campus Polacksbacken!

Vi driver skolan med samma höga ambition som vi har på våra övriga skolor sedan 20 år tillbaka: Att vara Sverige bästa gymnasieskola. Med utgångspunkten att varje elev är unik försöker vi skapa en miljö och ett klimat som är anpassat för dig som har högt ställda mål. Allt för att du som elev ska trivas och utvecklas.

Utmärkande för ProCivitas är välutbildad personal med stor erfarenhet inom sina ämnen, hög trivsel och studiero, aktiva elevkårer och ett nära samarbete med näringslivet där varje elev erbjuds en egen mentor. I ProCivitas värld äger du drömmen och skolan har medlen som hjälper dig att uppfylla den.

På ProCivitas erbjuder vi en utbildning av högsta kvalitet.
Mitt uppdrag som rektor är att säkerställa kvaliteten i alla led; lokaler, undervisning, mat och skolmiljö. Jag vill att du som elev efter dina tre år hos oss ska gå vidare i livet med den bästa möjliga gymnasieutbildningen.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas Uppsala!

Björn Wallqvist, rektor på ProCivitas i Uppsala