"Jag har utvecklats otroligt mycket som person"

ProCivitas Växjö

Vad tar du med dig från dina tre år på ProCivitas?

Jag har utvecklats otroligt mycket som person och lärt mig mycket om mig själv, vad jag är intresserad av och fått mycket mer kunskap under mina tre år på ProCivitas. Det har jag mycket att tacka mina lärare och klasskompisar för, de har bidragit med väldigt mycket. 

Vad har du för framtidsplaner/vad vill du göra efter gymnasiet?

I början av min gymnasietid var jag inne på att läsa Juristprogrammet i Lund, men under mina år på ProCivitas har jag fått ett större intresse för ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap, vilket har mycket att göra med att jag har fått driva UF-företag. 

Jag har sökt till ett par juridikkurser på distans till hösten, för att känna efter om det är det jag vill läsa vidare till längre fram. I framtiden ser jag inte att det är helt omöjligt för mig att driva ett företag inom just marknadsföring och ekonomi. 

Vad är dina tips till en elev som ska välja gymnasium?

Sök till ProCivitas! Lärarna är otroligt stöttande och finns där för att hjälpa dig. De är förstående, peppande och vill att du ska lyckas i livet. 

Mitt tips är att ställa dig själv frågan - tror du att du gillar att gå på en stor skola med många elever eller gillar du att gå på en mindre skola med färre elever? Välj en skola som känns rätt för dig!