Hanna pluggar på Rytmus i Borlänge

Rytmus Borlänge

Hanna pluggar Instrument och sång på Estetiska programmet på Rytmus i Borlänge! Hör henne berätta om hur det är att studera på gymnasiet på Rytmus i Borlänge!