Framtidsgymnasiet byter namn till Praktiska Gymnasiet Göteborg Gamlestaden