Visa gymnasium.se som: Mobil

Vård- och omsorgscollege - Forum

2015-08-11 14:07   Samordnare

Hej! Jag skulle behöva komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare yrkesverksamma i Stockholm för att kunna gå ut med en särskild inbjudan till en konferens som anordnas av Vård- och omsorgscollege Stockholm 12/10. Syftet med konferensen är att synliggöra konceptet Vård- och omsorgscollege och nyansera bilden. Har försökt att få en samlad maillista men inte lyckats med detta. Hoppas att ni kan hjälpa mig med detta. Vänliga hälsningar Samordnaren