Visa gymnasium.se som: Mobil

krav för examen - Forum

2019-05-27 00:53   Å.L

Hej, min son har haft avsteg från idrotten (de har "pyst" den) under gymnasietiden med anledning av att sonen inte fungerar med anledning av sin diagnos ADD/Aspergers.
Det hade han heller inte i högstadiet utom något i en ytterst liten elevgrupp.

Vid utvecklingssamtalet med rektorn så sa de att han inte får ha ett streck utan minst F för att kunna få sin examen och att han måste uppvisa något i idrotten för att få F.

Fråga 1:
Stämmer det att de kan göra så?
Fråga 2:
Kan han få betyg för kursen uppflyttad från högstadiet?
Fråga 3:
Har han rätt att tillgodogöra sig poäng för kursen trots avsteget?


Det var även fråga om att gå om svenskan som han inte blivit godkänd i.
1:Undrar om huruvida det är möjligt att avgränsa så att man så att säga komprimerar kurserna till att ha det ytterst viktiga innehållet för att underlätta
2: Skulle han kunna göra kursen för annan pedagog eller skola då relationen till läraren inte fungerar. (enkelt kan man tycka om det inte vore för Aspergers)


RE: krav för examen
2019-05-27 07:42   Petra Öster

Hej,

Du behöver diskutera dessa frågor med skolans rektor som är den person som har rätt att tolka skollagen och kan svara på hur det blir i just ert fall. Rent allmänt så här skriver Skolverket såhär om det:

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen och i betygsdokumenten. Om läraren däremot har underlag för att bedöma elevens kunskaper, men kunskaperna inte räcker för ett godkänt betyg, ska läraren sätta betyget F. Skillnaden mellan streck och F är alltså att streck inte är ett betyg.

Att inte sätta betyg är ett beslut som i vissa fall kan få konsekvenser för eleven, till exempel för möjligheten att uppnå kraven för gymnasieexamen. (https://www.skolverket.se/bedomning/betyg).

Om du får F i Idrott och hälsa kan du fortfarande uppfylla kraven för gymnasieexamen. Om du inte får något betyg i Idrott, uppfyller du inte kraven för gymnasieexamen och får Studiebevis istället. 

Lycka till! /Petra,SYV


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin