Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Behörig med utländska betyg? - Forum

2014-09-11 12:24   althornvall

Vi har precis flyttat ner till Saudi Arabien och beräknar att bo här i 2 år. Vår dotter är 14 år nu och kommer, när vi flyttar hem igen att börja på gymnasiet. Hon har nu börjat på Multinational School - Riyadh och där läser hon enligt programmet Cambridge IGCSE vilket ska ge henne behörighet till Cambridge och andra universitet/college i UK och USA. Men vårt närmaste mål för Linnea är att hon ska kunna söka in på gymnasiet och den Naturvetenskapliga linjen med inriktning på naturvetenskap. På Multinational School är det obligatoriskt att läsa matematik och engelska och sedan får de välja ytterligare fem ämnen som de ska studera under två år för att sedan avlägga ett slutprov inför en kommitté från Cambridge år 2016. Detta för att erhålla certifieringen för IGCSE. Min fråga är nu, vilka ämnen måste hon läsa för att kunna söka till det Naturvetenskapliga programmet? Just nu har det blivit, utöver engelska och matematik, följande ämnen: fysik biologi franska art (bild) idrott (Physical Education - vilket inkluderar både teori och praktik) Hon läser också svenska på Sofia Distans. Kommer hon vara behörig att söka till gymnasiet när hon kommer hem med dessa ämnen?


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information