Antagningskrav för att studera på svenskt universitet - Forum

2011-03-03 04:17   Tokyo

Min dotter, som är svensk fast har bott utomlands sedan hon börjat skolan, läser just nu en IB Diploma kurs i Japan. Hon har läst svenska som andra språk på Sofia distans och har slutbetyg i det ämnet. Min undran är om hon vill läsa på svenskt universitet, kan hon bara söka in på utlandskvoten med sitt IB Diploma? Har hört att det är bara 2% som tas in på utlandskvorten. Kan hon kompletera ämnet svenska B på distans? Kan hon då söka in på "vanliga" kvoten eller räknas hon fortfarande in på utlandskvoten? Har hört om ett TISUS test, om hon gör det, vilken kvot kan hon då söka in på? Vet någon om denna 2% utlandskvot alltid är full och om det är svår konkurrens om dessa platser? Hoppas någon kan hjälpa oss.


RE: Antagningskrav för att studera på svenskt universitet
2011-04-27 12:06   Linn

Jag tror att hon kan få sina betyg översatta till svenska betyg samt göra SISUS testet för att betygen ska räknas som svenska.

Men kontakta Verket för Högskoleservice (VHS) för hundraprocentigt korrekt information!

På www.studentum.se kan man för varje utbildning se hur stor andel av de sökande som kommit in och i många fall är det fler än bara 2%.


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin