Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Fuskar inte! - Forum

2020-06-09 19:18   Tim Forsberg

Hej! Jag har en kompis som har blivit anklagad för fusk på en uppsats i engelska. Läraren tycker uppsatsen är på en mycket högre nivå än vad han tidigare skrivit och är lärarens anledning till att inte ha med texten i slutbetyget. Trots att denna text inte är plagierad enligt urkund så vägrar läraren lyssna på honom. Kan vi göra något för att läraren ska lyssna på oss?


RE: Fuskar inte!
2020-06-12 15:50   Petra Öster

Hej,

En lärare ska inte anklaga en elev för fusk utan att ha bevis som visar på att eleven i det här fallet plagierat något. Det kan i vissa fall räknas som förtal, vilket är ett brott. Det är rektorn som fattar beslut om det är det är styrkt att fusk har förekommit och då bestämmer även rektorn vad som blir konsekvenserna. Det kan vara avstängning eller skriftliga varningar utdelas ( 5 kap. 15-17§§ skollagen). Detta gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Ni kan ta kontakt med rektorn och hänvisa till skollagen ovan om ni känner att ni inte får ett välgrundat svar. 

Lycka till!


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information