Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Motorbranschcollege

Bakgrund

Inom de närmaste tre åren väntar ett stort rekryteringsbehov inom motorbranschen då det behöver anställas 6400 personer. Det betyder att varje elev som tar examen från gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar väntar ett jobb. Fordonstekniska yrken utvecklas snabbt och det ställs idag högre krav på den anställdes kompetens inom kundkontakt och språkkunskaper. För att möta det växande behovet av arbetskraft krävs en utbildning som är både kvalitativ och attraktiv.

Uppdrag och syfte

Motorbranschcollege vill höja utbildningskvaliteten genom att initiera och stärka samarbete mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen.

Initiativtagare

Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall

Kriterier

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • En stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • En god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Annonser